Ordinær generalforsamling

Der indkaldes til den ordinære generalforsamling

Tid/sted: BIF lokaler 22 marts 2023 kl. 1900

Dagsorden:

                                1. Valg af dirigent
                                2. aflæggelse af beretning 
                                3. aflæggelse af regnskab
                                4. behandling af indkomne forslag
                                5. fastsættelse af kontingent
                                6. Valg af bestyrelse:
                                    - ulige år afgår 3
                                    - lige år afgår 2
                                    og valg af 2 bestyrelsessuppleanter
                                7. Valg af revisor og revisor suppleant
                                8. Eventuelt

Forsalg til generalforsamlingen skal være bestyrelse i hænde senest 8 marts 2023 kl. 18.00

Bestyrelsen

Antenneforeningen vil traditionen tro være vært ved med lidt til ganen efter Generalforsamlingen. 

Kontakt foreningen

kontakt@brantenneforening.dk

Fejlmelding

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00